Co to jest uzależnienie

Rodzaje uzależnień 

Fizyczne - uzależnienie charakteryzuje się silnym, trudnym do opanowania pociągiem do zażywania jakiejś substancji (alkohol, narkotyki, papierosy, leki), która zmienia świadomość, a którą przyjmuje się bez względu na destrukcyjne skutki psychosomatyczne, społeczne, a nawet duchowe.

Psychiczne - do tych uzależnień możemy zaliczyć takie jak: praca, Internet, telewizor, hazard, gry komputerowe, kupowanie, jedzenie, nadmierna troska o wygląd fizyczny.

Społeczne - kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem od grupy, które powoduje, że członek takiej grupy dostosowuje swoje zachowanie do tego, jakie wykazują inni członkowie grupy, możemy mówić o uzależnieniu społecznym (socjologicznym).

  • Uzależnienie od alkoholu.

Alkohol to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę, funkcjonowanie organizmu i zachowanie człowieka. Jest znany i pity na całym świecie, co wcale nie oznacza że jest to substancja zdrowa i godna polecenia. Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm jest chorobą która zaczyna się rozwijać podstępnie, bez udziału świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Jest to uzależnienie o największym zasięgu i największej szkodliwości. Alkohol zmienia świadomość, nastrój, wpływa na sposób myślenia, mówienia, poruszania się. Przyśpiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla wątroby, co u osób nadużywających prowadzi do choroby zwanej marskością wątroby. Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje zaburzenia pamięci, wywołuje zakłócenia równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów wzroku, słuchu, mówienia, smaku i dotyku. Powoduje bardzo poważne następstwa społeczne. Alkoholizm zazwyczaj powoduje rozbicie rodziny, rozluźnienie więzów społecznych i zawodowych, zmniejszenie dyscypliny pracy. Dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej wychowują się w atmosferze nadmiernej lękliwości, nadpobudliwości, ucieczek, awantur, przemocy fizycznej i psychicznej. W takiej rodzinie brakuje miłości, akceptacji, współpracy i wzajemnego szacunku. Alkoholizm jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Może jednak być powstrzymywana, jeżeli osoba uzależniona podejmuje systematyczną terapię w placówce odwykowej.

  • Uzależnienie od nikotyny

Palenie tytoniu to nie tylko farmakologiczne uzależnienie od nikotyny, ale przede wszystkim nawyk. Palenie tytoniu pozostaje nadal olbrzymim problemem nie tylko wśród dorosłych i wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienie od papierosów rodzi się niespostrzeżenie. Najpierw wypalasz pierwszego papierosa, potem drugiego, aż wreszcie spostrzegasz, że już wypalasz całą paczkę dziennie. W miarę upływu czasu pojawia się postępujące przyzwyczajenie biologiczne uzależnienie od tytoniu. Palenie tytoniu zwiększa zachorowalność związaną z powstawaniem wielu chorób układu trawiennego, oddechowego i krążenia. Palenie powoduje skutki społeczne i finansowe. Obecnie obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscu publicznym.

  • Uzależnienie od narkotyków

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków – środków odurzających, substancji psychoaktywnych – to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych ludzi. Do tych środków zalicza się środki nasenne, farby, lakiery i kleje oraz wiele innych produktów. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość. Narkomania jest chorobą, którą można i trzeba leczyć, której nie wolno się poddawać odbierając sobie szansę na normalne życie. Narkotyki degradują cały organizm wyniszczają wszystkie organy wewnętrzne, powodują zaburzenia pamięci, spowolnienia toku myślenia, zaburzenia emocjonalne, nieprawidłowy rozwój emocjonalny, utratę wartości moralnych, agresję i drażliwość, trudności w nauce i w pracy oraz brak wytrwałości w realizacji celów. Powody dla których młodzi sięgają po narkotyki to: chęć zwrócenia na siebie uwagi, ciekawość, nuda, presja grupy, naśladowanie innych, bunt przeciw dotychczasowym wartościom, różnego rodzaju problemy i konflikty oraz sytuacje trudne z którymi młody człowiek nie potrafi sobie poradzić. Uzależnienie narkotyczne jest chorobą która sprawia przede wszystkim ogromny ból fizyczny i psychiczny.

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

  Najważniejsze sposoby przeciwdziałania uzależnieniom to:

  • Umiejętność asertywnego odmawiania i opierania się nałogom.

Asertywność – termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw. Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Rozmowa z drugim człowiekiem bywa dobrym lekarstwem w kłopotach. Pamiętaj że narkotyki i alkohol to nie sposób na problemy. W przypadku jakichkolwiek trudności w życiu zwróć się o pomoc do bliskiej ci osoby.

  • Spędzanie wolnego czasu na rozwijaniu swoich zainteresowań i hobby. 
  • Uczestnictwo w różnego rodzaju prelekcjach organizowanych w terenie zamieszkania.

 

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK 1 - zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

- powoduje rozkład życia rodzinnego,

- demoralizuje nieletnich,

- systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

- uchyla się od pracy.

KROK 2 - gromadzenie informacji

GKRPA zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej - z policji, izby wytrzeźwień, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 - osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji

Prowadzenie rozmowy motywującej i motywowanie do terapii. Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, iż w ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia, w przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 6 miesiącach pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego.

Wariant 2 - osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się

Ponownie zostaje wysłane wezwanie wraz z informacją, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego.

Wariant 3 - osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie

Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

KROK 3 - Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu

KROK 4 - Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Opublikowano: 20 listopada 2020 22:37

Kategoria: Stop przemocy, Profilaktyka uzależnień

Wyświetleń: 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl