Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia "Dobry start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że:

  • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2020 roku,

  • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku,

  • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2020/2021) będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2020 roku.

 

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (076) 8318852 lub 8318102 wew. 42, lub w siedzibie GOPS w Kotli od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 1 na parterze oraz na stronie internetowej: www.gopskotla.pl

 

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 111 ze zmianami)

  • § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

  • art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r., poz. 808 ze zmianami).

Opublikowano: 30 czerwca 2020 15:46

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 406

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl