Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH chętnych do podjęcia współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH chętnych do podjęcia współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności.

 

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie w:


- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
- ma stałe źródło utrzymania,
- ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci
- braku uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne) członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
- złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS w Kotli,
- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
- podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu niektórych, wyłącznie uzasadnionych  kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art. szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.).

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

 

Rodziny lub osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kotli, ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla.

Opublikowano: 04 listopada 2020 10:58

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 1036

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl