Nabór wniosków - Świadczenia rodzinne

 (link otworzy duże zdjęcie)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  2. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
  3. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Opublikowano: 25 lipca 2017 21:28

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_rodzinnego_oraz_dodatkow_do_zasilku_rodzinnego.pdf [165.94 KB]

oswiadczenie_o_dochodach_niepodlegajacych_opodatkowaniu.pdf [93.4 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_wielkosci_jego_gospodarstwa_rolnego_albo_gospodarstwa_czlonka_rodziny_wyrazonej_w_hektarach_przeliczeniowych_ogolnej_powierzchni_w_roku_kalendarzowym_poprzedzajacym_okres_zasilkowy.pdf [77.44 KB]

oswiadczenie_wnoskodawcy_o_terminie_i_okresie_na_jaki_zostal_udzielony_urlop_wychowawczy.pdf [79.58 KB]

oswiadczenie_o_niekorzystaniu_przez_wiecej_niz_5_dni_w_tyg_z_calodobowej_opieki_nad_dzieckiem.pdf [77.33 KB]

oswiadczenie_wnioskodawcy_potwierdzajace_tymczasowe_zameldowanie_ucznia_poza_miejscem_zamieszkania.pdf [85.39 KB]

oswiadczenie_o_wysokosci_skladek_na_ubezpieczenie_zdrowotne.pdf [77.44 KB]

Wyświetleń: 529

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl