1 LIPCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

 (link otworzy duże zdjęcie)


Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS.

Natomiast wnioski tradycyjne (zarówno osobiście jak i korespondencyjnie) można składać dopiero od 1 sierpnia.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upływa 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy Państwa do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

                                                                          

                                                                                                                                         Dorota Młodecka, Dyrektor GOPS w Kotli.

Opublikowano: 30 czerwca 2020 15:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 601

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl