Integracja międzypokoleniowa „Sportowo i śpiewająco”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, we współpracy z Zespołem Szkolno – przedszkolnym w Kotli zorganizował imprezę integracyjną pn. „Sportowo i śpiewająco”. Do udziału w imprezie zaproszono łącznie 100 osób. Impreza odbyła się na obiektach sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Kotla. Organizatorzy zadbali by osoby zaproszone do udziału w tej imprezie spędzili ten czas w radości i wzajemnej życzliwości. Przygotowane zostały konkurencje sportowe, muzyczne oraz poczęstunek. Celem tej imprezy, zorganizowanej przy udziale środków  PFRON otrzymanych przez Gminę Kotla z budżetu powiatu głogowskiego, było min:

 - zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług,

- wykształcenie umiejętności zdrowej rywalizacji,

- zwiększenie poczucia własnej wartości u osób z niepełnosprawnością.

Udział bardzo młodych osób w takim przedsięwzięciu uwrażliwia ich i uczy tolerancji do innych, a osoby niepełnosprawne dzięki uczestnictwie w takiego typu spotkaniach stają się pewniejsze siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Opublikowano: 10 czerwca 2019 14:53

Kategoria: Aktualności

Sportowo i śpiewająco - 2019

Wyświetleń: 628

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl