TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że:

 

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy (2019/2021) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

   

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+ będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

   

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

   

 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2019/2020) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019r.

 

Wszelkie informacje na temat dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków można uzyskać pod numerem tel. (076) 8318852 lub 8318102 wew. 42 lub w siedzibie GOPS w Kotli od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. od 8.00 do 15.00, pokój nr 1 na parterze, oraz na stronie internetowej www.gopskotla.pl .

 

Podstawa prawna:

 • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 924)

  - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.

 • § 28.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

 • art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.).

 • art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 670)

Opublikowano: 07 czerwca 2019 12:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl