Psycho-fizyczna siła kobiety w sytuacji zagrożenia – szkolenie metodą WenDo

 (link otworzy duże zdjęcie)

Metoda WenDo. Psycho-fizyczna siła kobiety w sytuacji zagrożenia – pod taki tytułem odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli w dniach 3-4 czerwca 2019r. Szkolenie GOPS zorganizował przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.

 

Szkolenie było skierowane do kobiet-członkiń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, które na co dzień w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się problemem przemocy w rodzinie.

Uczestniczki szkolenia mogły poznać czym jest metoda WenDo. Udział w warsztacie pozwolił na zwiększenie umiejętności w zakresie:

 

  • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,

  • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,

  • podejmowania decyzji,

  • reagowania na sytuację przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne,

  • samoobrony fizycznej w sytuacji ataku/napaści,

  • działania pod wpływem stresu.

 

 

Uczestniczki poznały sposoby na to, jak nie dopuścić do eskalacji konfliktu czy przemocy, jak nie czuć się bezradną i bezbronną w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu. Jak reagować na przemoc i obronę własnych granic. Jak przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu.

Opublikowano: 07 czerwca 2019 10:30

Kategoria: Aktualności

Szkolenie metodą WenDo

Wyświetleń: 412

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl