SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROBLEMU NARKOTYKÓW I DOPALACZY.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 25 kwietnia 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli, we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Głogowie zorganizował szkolenie dotyczące problemu dopalaczy
i narkotyków.
Szkolenie było skierowane do przedstawicieli oświaty, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, wychowawców świetlic środowiskowych i innych specjalistów.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzyli wiedzę min. na temat:

  • konsekwencji stosowania dopalaczy i narkotyków,

  • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki),

  • rozpoznania przedmiotów, które służą młodzieży do zażywania środków psychoaktywnych,

  • metody postępowania z osobami, znajdującymi się pod wpływem „dopalaczy”.

 

Prowadzącymi szkolenie były przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Głogowie: sierż. sztab. Monika Ancygier-Szczepańska oraz Pani Emilia Molisak.

 

Składamy serdeczne podziękowanie prowadzącym szkolenie za profesjonalne i rzeczowe przedstawienie nurtujących zagrożeń.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli zorganizował szkolenie w ramach swojej działalności wynikającej z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Opublikowano: 07 maja 2019 13:56

Kategoria: Aktualności

Szkolenie nt. dopalaczy i narkotyków

Wyświetleń: 485

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl