19 MARCA 2019 ŚWIATOWY DZIEŃ PRACY SOCJALNEJ

 (link otworzy duże zdjęcie)

Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day) organizowany jest przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych, do której należy Polska Federacja Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Co roku obchody związane są z innym hasłem nawiązującym do przyjętej Globalnej Agendy Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: "Promowanie znaczenia relacji międzyludzkich". Jest to najważniejszy dzień w roku, w którym pracownicy socjalni oraz instytucje kształtujące do pracy socjalnej na całym świecie spotykają się, aby uczcić osiągniecia edukacyjne, zawodowe i przekazać przesłanie przewodnie do swoich społeczności, miejsc pracy i ich rządów, aby podnieść swiadomość oraz potrzeby dalszych działań w tym zakresie.

Zarówno globalne wydarzenia związane ze Światowym Dniem Pracy Socjalnej, jak też lokalne inicjatywy służą podkreśleniu znaczenia pracy socjalnej dla budowania społeczeństwa opartego na poszanowaniu i wzmacnianiu ludzkiej godności. Tak rozumiana praca socjalna służy rozwojowi całych społeczeństw, które nie powinny zapominać o grupach najsłabszych i marginalizowanych.

Opublikowano: 19 marca 2019 11:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 246

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl