POWIAT GŁOGOWSKI 2020 - KIERUNEK PRACA - Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. realizuje projekt pn. "Powiat Głogowski 2020 - kierunek praca(V)" współfinansowany przez Unię Europejską - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO) 2014-2020 Działanie 8.1 Projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

W ramach programu pozyskano kwotę 2.111.600,00 zł (wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.794.860,00 zł).

Z poszczególnych form aktywacji będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 30 rok życia, pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako osoby bezrobotne, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub kobiety i /lub osoby z niepełnosprawnosciami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest:

  • organizacja staży,
  • organizacja szkoleń indywidualnych,
  • udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu informacja o prowadzonych naborach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

 

Opublikowano: 25 stycznia 2019 09:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 377

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl