RUSZA PROGRAM DOBRY START 300+

 (link otworzy duże zdjęcie)
„DOBRY START” 300 zł dla ucznia
 
Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.
  
Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 
 
UWAGA – 300 zł nie będzie przysługiwać !!!:
  •  na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu, 
  •  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  •  gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Kiedy złożyć wniosek?
 
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).
 
 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start” ?
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
 
Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, ul. Krzycka 2 (pokój nr 1, parter). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 
 
Kiedy pomoc trafi do rodziny?
 
Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w
kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na świadczenie „Dobry Start” nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Opublikowano: 25 czerwca 2018 10:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1495

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl