ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE - "Jak rozmawiać z dziećmi - podstawowe zasady skutecznej komunikacji"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kotla do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu:

Jak rozmawiać z dziećmi – podstawowe zasady skutecznej komunikacji”

Szkolenie jest organizowane przez GOPS w Kotli w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Planowany termin szkolenia 20 czerwca 2018r. w godzinach
od 15.30 do 17.45. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kotla.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli przy ul. Krzyckiej 2, w terminie
do 15.06.2018r. Informujemy, że szkolenie planowane jest dla 25 osób i liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych do udziału osób zostanie utworzona lista rezerwowa. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji z młodzieżą (własnymi dziećmi) i budowanie trwałych relacji interpersonalnych.

Planowane zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  • Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji interpersonalnej (istota zagadnienia)

  • Jakość komunikacji – style komunikowania się, podstawy wspierające i utrudniające komunikację, formułowanie komunikatów, techniki aktywnego słuchania (jak rozmawiać
    z dzieckiem)

  • Sytuacje konfliktowe i bariery komunikacyjne – istota i sposoby radzenia sobie z nimi

  • Podejmowanie tematów trudnych – uzależnienia, zachowanie ryzykowne, dojrzewanie (antykoncepcja, seks)

  • Wpływ grupy rówieśniczej dzieci jako jeden z elementów oddziaływających na komunikację rodziców z dziećmi

  • Wyzwalanie pozytywnych podstaw; kształtowanie systemu wartości

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Z poważaniem

Dyrektor GOPS w Kotli

Dorota Młodecka

Opublikowano: 07 czerwca 2018 14:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 779

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl