Zapytanie ofertowe pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kotla”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.361.5.2018


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kotla, 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93
NIP 6931940547
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli
Tel. 768318852
Fax. 768318852
E-mail: kotla@gopskotla.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.poz. 1579 ze zmianami)


Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Kotla w oparciu o art. 101, w postaci :

1.1 schroniska dla osób bezdomnych,
1.2 noclegowni,
1.3 ogrzewalni,

1.4 schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Usługi będą świadczone na rzecz: osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kotla (w oparciu o art.101 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zmianami), potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich).

III. Termin realizacji zamówienia – od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r.

  

Dyrektor GOPS w Kotli

Dorota Młodecka

 

Opublikowano: 30 maja 2018 12:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zaptanie_ofertowe_odt.odt [25.99 KB]

zal1_formularz_ofertowy.odt [15.51 KB]

zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.odt [18.54 KB]

zal_3_umowa_w_zakresie_zapewnienia_schronienia_osobom_bezdomnym.odt [26.08 KB]

Wyświetleń: 378

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl