ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE - "JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBA STARSZĄ W DOMU?"

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kotla do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu:

JAK OPIEKOWAĆ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ W DOMU?”

Szkolenie jest organizowane przez GOPS w Kotli w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Planowany termin szkolenia 05 czerwca 2018r. w godzinach od 9.30 do 13.30. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kotla. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli przy ul. Krzyckiej 2, w terminie do dnia 30.04.2018r. Informujemy, że szkolenie planowane jest dla 25 osób i liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczy chętnych do udziału osób zostanie utworzona lista rezerwowa.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • fizjologiczne starzenie się organizmu człowieka (zmiany fizyczne, psychiczne i umysłowe związane z wiekiem, w zakresie układu pokarmowego, sposoby rozpoznawania pierwszych objawów choroby, np. zaburzeń pamięci, depresji, itp.),

  • główne problemy związane z zapewnieniem osobom starszym opieki w domu oraz sposoby ich rozwiązywania/ zapobiegania im z uwzględnieniem rodzaju niesprawności
    (fizyczna, umysłowe – zaburzenia psychiczne, zaburzenia pamięci, itp.),

  • metody skutecznej pielęgnacji (zagadnienia związane z dbaniem o higienę osobistą, karmieniem, pomoc w przemieszczaniu się) i dbanie o dietę osób niesamodzielnych,

  • aranżacja przestrzeni w domu stosowne do potrzeb niesamodzielnej osoby starszej z uwzględnieniem rodzaju niesprawności,

  • zasady opieki nad osobą z zaburzeniami o charakterze otępieniem (symptomy, typowe zachowania – możliwości reagowania, podstawowe zasady opieki, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego osobie chorej środowiska, postępowanie z zaawansowanym stadium otępienia),

  • metody wspomagające opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej – w jaki sposób zorganizować dzień, w jaki sposób umożliwić podopiecznemu codzienną aktywność i kontakty z innymi ludźmi, jak wypełnić czas osobie niepełnosprawnej czy przewlekle chorej (umożliwienie choremu maksymalnej samodzielności). Metody skutecznej komunikacji z niesamodzielną osobą starszą (utrzymanie kontaktu emocjonalnego),

  • wykorzystanie sprzętu wspomagającego codzienną opiekę nad starszą osobą niesamodzielną (rodzaje sprzętów, ich dostępność na rynku, koszt, itp.),

  • opiekun osoby starszej – skutki psychologiczne i fizyczne długotrwałej opieki nad bliskim. Istniejące możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla opiekuna nieformalnego.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Z poważaniem

Dyrektor GOPS w Kotli

Dorota Młodecka

 

 

Opublikowano: 09 kwietnia 2018 08:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 805

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl