INFORMATOR POWIATU GŁOGOWSKIEGO DOTYCZĄCY PRZEMOCY W RODZINIE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo

„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oddajemy do Państwa rąk „Informator Powiatu Głogowskiego dotyczący przemocy w rodzinie”, który jest wynikiem analizy działalności instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących w Powiecie Głogowskim.


Jednocześnie znajdą Państwo w Informatorze najważniejsze dane teleadresowe dotyczące ogólnopolskich instytucji i aktualne akty prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co znacząco ułatwi dotarcie do elementarnej wiedzy prawnej. Skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej wymaga podejmowania działań interdyscyplinarnych, opartych na współpracy wielu służb, instytucji i podmiotów niepublicznych, dlatego Informator pomoże specjalistom w udzielaniu konkretnych informacji podopiecznym o działaniach różnych placówek, o ich adresie, numerze telefonu, godzinach funkcjonowania, do kogo należy się zgłosić, jakie dokumenty należy złożyć i o procedurze obowiązującej w danej instytucji. Liczymy, że dzięki Informatorowi nastąpi wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, co wpłynie na uruchomienie opartego na procedurach i standardach zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak
specjalista organizacji pomocy społecznej

Opublikowano: 10 lipca 2017 15:05

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

informator_powiatowy.pdf [963.74 KB]

Wyświetleń: 284

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl