STYPENDIA POMOSTOWE 2017/2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji „Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018” realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy wsparciu Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

 

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018.

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017r. i spełnią łącznie następujące kryteria:

 

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017r.);

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017r. do dnia 18 sierpnia 2017r., do godziny 16.00.

 

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.


Opublikowano: 24 maja 2017 13:08

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Stypendia Pomostowe - plakat [484.99 KB]

Wyświetleń: 359

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-jst.pl