PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - NOWE KRYTERIA

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że od dnia 1 stycznia 2017r. nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 02 lutego 2017 08:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 573

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom-web.pl