Aktualności

15 września 2014 11:09 | Aktualności

Informacja

Informacja o wyniku postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert cenowych.

czytaj więcej »

03 września 2014 09:49 | Aktualności

Nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych

Od dnia 1 listopada 2014 roku podstawą do nabycia prawa do świadczeń rodzinnych będzie: spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym...

czytaj więcej »

01 września 2014 14:41 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli jako autor projektu „Wykorzystaj szansę – zainwestuj w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2014 09:32 | Aktualności

Komunikat

Komunikat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że: wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2014/2015) będą przyjmowane od 01 sierpnia 2014 roku, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres...

czytaj więcej »