Aktualności

22 lutego 2016 19:07 | Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

http://www.glogow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/tydzien_pomocy_osobom_pokrzywdzonym_przestepstwem

czytaj więcej »

22 lutego 2016 07:59 | Aktualności

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, w imieniu własnym i podopiecznych składają serdeczne podziękowania dla Państwa Haliny i Zbigniewa Mazurkiewicz zam. Sobczyce za przekazaną na rzecz potrzebujących odzież i środki higieny osobistej. Serdeczne podziękowania...

czytaj więcej »

08 lutego 2016 13:10 | Aktualności

Harmonogramy wypłat świadczeń na rok 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli przedstawia harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczen pomocy społecznej dokonywanych w Banku Spółdzielczym Wschowa Oddział Kotla w roku 2016.

czytaj więcej »

08 lutego 2016 12:21 | Aktualności

ŚWIADCZENIA RODZINNE - WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2015/2016

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć : 1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny 2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; 3) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku,...

czytaj więcej »

08 lutego 2016 10:31 | Aktualności

Informacja o nie dokonaniu wyboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że nie dokonał wyboru osoby na stanowisko pracownika socjalnego. Wyboru nie dokonano gdyż żaden z kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na w/w stanowisko nie spełnił wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Osoby,...

czytaj więcej »

18 stycznia 2016 14:30 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO – „UMOWA NA ZASTĘPSTWO” 1. Niezbędne wymagania od kandydatów: a/ obywatelstwo polskie- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach...

czytaj więcej »

04 stycznia 2016 20:54 | Aktualności

Spotkanie Opłatkowe w Głogówku

Czas świąteczny Gmina Kotla rozpoczęła spotkaniem opłatkowym seniorów i osób niepełnosprawnych, których do miejscowości Głogówko zaprosił Wójt Gminy Kotla, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli oraz sołectwo Głogówko. Spotkanie odbyło się w sobotę...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2015 21:11 | Aktualności

Poszukiwani opiekunowie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLI POSZUKUJE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Podstawa prawna: Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2015 19:31 | Aktualności

Komunikat - wnioski na okres zasiłkowy 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że: wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2015/2016) będą przyjmowane od 01 sierpnia 2015 roku, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2015/2016)...

czytaj więcej »