DYREKTOR

mgr Dorota Młodecka

tel. 768318852/768318102

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Malińska

tel. 768318852/768318102

 

INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

mgr Izabela Kwiatkowska

tel. 768318852 wew. 42

 

INSPEKTOR D/S FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I SPRAW ORGANIZACYJNYCH

 mgr Małgorzata Walenczak

tel. 768318852

 

INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

mgr Anna Walaszczyk

tel. 768318852 wew. 42

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr Anna Walaszczyk

e-mail: kotla@gopskotla.pl

 

P R A C O W N I C Y   S O C J A L N I


STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ KOORDYNATOR

mgr Maria Błażków

tel. 768318852 wew. 44

kom. 721 272 714

STARSZY PRACOWNIK PRACY SOCJALNEJ

Ola Kozak

tel. 768318852 wew. 45

kom. 722 359 684

STARSZY PRACOWNIK PRACY SOCJALNEJ

mgr Aneta Gąsiorek

tel. 768318852 wew. 45

kom. 721 272 737


ASYSTENT RODZINY

mgr Dorota Pieczulis

tel. 768318852 wew. 45

kom. 721 272 788

 

tereny_pracy_pracownikow_socjalnych.doc

 

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli

Realizacja: IDcom.pl