{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    03.01.2019<\/p>\n\t\t

    Wykaz podmiot\u00f3w oraz organizacji pozarz\u0105dowych \u015bwiadcz\u0105cych us\u0142ugi na rzecz os\u00f3b i rodzin dotkni\u0119tych przemoc\u0105 w rodzinie.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t ","href":""}