{"html":"\n\t\t
  • \n\t\t
    \"Czytaj<\/div>\n\t\t

    30.05.2018<\/p>\n\t\t

    Zapytanie ofertowe pn: \u201e\u015awiadczenie us\u0142ug schronienia dla os\u00f3b bezdomnych z terenu Gminy Kotla\u201d<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
  • \n\t\t